OPPIMISYKSIKKÖ LAMPPU

Oppimisyksikkö Lamppu tarjoaa osallistavaa, itsenäisyyttä tukevaa toimintaa 16 kehitysvammaiselle nuorelle. Lampussa on mahdollisuus peruskoulussa hankittujen tietojen täydentämiseen ja elämässä tarvittavien taitojen vahvistamiseen.

Lampun tavoitteena on luoda asiakkaille turvallinen, terapeuttinen ja itseluottamusta vahvistava oppimisympäristö, jossa heillä on mahdollisuus mielekkääseen ja merkitykselliseen toimintaan. He oppivat toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja saavat valmiuksia aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa.

Yksilöllisillä oppimismenetelmillä ja riittävillä toistoilla pyritään saavuttamaan kunkin asiakkaan omat tavoitteet. Oppimisyksikkö Lampun erityispiirteitä ovat toiminnallisuus, arjen taitojen kehittäminen käytännön tilanteissa; luovat aineet (kuvallinen ilmaisu, kädentaidot, luova tanssi, draama sekä musiikki), joilla kehitetään itseilmaisua ja itseluottamusta; kokemuksellinen oppiminen ja elämyksellisyys; terveyden edistäminen; liikunnallisuus (päivittäinen ulkoilu ja monipuolinen ohjattu liikunta) sekä arjessa tarvittavien tiedollisten aineiden, kuten it-taitojen, äidinkielen, matematiikan, rahan ja kellon ja kotitalouden harjoittaminen käytännönläheisesti.

Lampun opiskelijat käyvät säännöllisesti muun muassa kuntosalilla ja uimassa, sekä katsomassa näyttelyitä tai muita tapahtumia. Kaupungilla liikkuessamme käytämme julkisia kulkuneuvoja - tavoitteena on oppia käyttämään niitä myös vapaa-ajalla.

Oppimisyksikkö Lamppu

Tähkätie 4 a

00390 Hki
040-5248872 (ark.9-15)
050-4136215 (ark.9-15)

Tervetuloa oppimaan Lamppuun !


Lataa hakemuslomake tästä